Klachten of suggesties

Wij doen onze uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Mocht er toch iets niet naar tevredenheid verlopen zijn of heeft u suggesties voor het verbeteren van onze dienstverlening dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt dit schriftelijk doen gericht aan dhr R. Borst, Zuiderkeerkring 448, 2408 RA, Alphen aan den Rijn, of via de email: praktijkropborst@ziggo.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Praktijk Rop Borst is aangesloten bij de onafhankelijke klachtenregeling van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: www.skge.nl. Als wij er samen niet uitkomen kunt u hier terecht.

Wist u dat u uw medische zaken hieronder ook zelf online kan afhandelen?

Huisartspraktijk Rop Borst

Zuiderkeerkring 448
2408 RA Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 – 477935
(Spoed: toets 1)

Fax: 0172 – 479178

email: praktijkropborst@ziggo.nl